امروز 29 تير 1398
      كارگاه آموزشي مهارت‌هاي كشف و خلق فرصت‌هاي نوآورانه در خدمات نوين بانكي با متد بوم كسب و كار در حال برگزاري مي‌باشد.

26 فروردين 1398 14:0

كارگاه آموزشي مهارت‌هاي كشف و خلق فرصت‌هاي نوآورانه در خدمات نوين بانكي با متد بوم كسب و كار با حضور 25 نفر از معاونين ادارات كل، رؤساي شعب و كارشناسان ادارات مركزي، از تاريخ 1398/1/26 لغايت 1398/1/28 در مركز آموزش حسن‌آباد در حال برگزاري مي‌باشد.
كارگاه مذكور با بيانات جناب آقاي ملك‌نيا رياست محترم اداره كل آموزش، حول محور اهميت توجه به ايده‌هاي جديد همكاران در چارچوب‌هاي علمي به منظور بهبود فرآيندهاي سازمان با هدف افزايش بهره‌وري، آغاز گرديد.

 


چاپ خبر |ارسال به ايميل