امروز 3 خرداد 1398
       نشست آموزشی پدافند غیرعامل و گشایش اعتبار اسنادی داخلی – ریالی برگزار شد.

17 امرداد 1397 13:0

در بخش دوم نشست آقای ملک نیا، ضمن ارائه گزارش کامل از عملکرد آموزشی در برگزاری کارگاه­‌های اعتبارات اسنادی داخلی به اهمیت موضوع اعتبار اسنادی و حساسیت آن پرداختند. سپس جناب آقای شایان، عضو محترم هیأت مدیره بانک درخصوص ضرورت گشایش اعتبار اسنادی، افزایش درآمدهای غیرمشاع بانک با توجه به محدودیت منابع ریالی و تاکید بر  صدور گشایش اعتبارات اسنادی، مطالبی را  بیان فرمودند.

در ادامه نشست جناب آقای رشیدی، رئیس محترم اداره کل اعتبارات و جناب آقای پاشازاده معاون محترم اداره کل خارجه به تشریح مباحث اعتبارات اسنادی داخلی ریالی پرداخته و در ادامه، جلسه پرسش و پاسخ با حضور جناب آقای موسوی زاده، مدیر محترم امور اعتباری و آقایان رشیدی و پاشازاده برگزار شد.

 


چاپ خبر |ارسال به ايميل