امروز 3 خرداد 1398
      برگزاری اولین کارگاه پیام حواله اشخاص MT103 و سایر پیام‌های مرتبط (سال جاری)

16 امرداد 1397 14:0

اولین کارگاه پیام حواله اشخاصMT103  و سایر پیام­‌های مرتبط (سال جاری) با حضور همکاران بخش ارزی واحدها از تاریخ 1397/5/13 لغایت 1397/5/15 در مرکز آموزش حسن‌آباد برگزار گردید.

 


چاپ خبر |ارسال به ايميل