امروز 1 فروردين 1398
      اولین دوره بانکداری بین‌الملل امور ارز غیر بازرگانی یک (سال جاری) در حال برگزاري مي‌باشد.

19 فروردين 1397 15:0

اولین دوره بانکداری بین‌الملل امور ارز غیر بازرگانی یک (سال جاری) از ساعت 7:30 الی 16:00 تاریخ 1397/1/18 لغایت 1397/1/22 با حضور تعدادی از همکاران واحدهای ارزی در مرکز آموزش استاد مطهری در حال برگزاری می‌باشد.

 


چاپ خبر |ارسال به ايميل