امروز 30 تير 1397
      سومين نشست آموزشي مدير خدمات ويژه در مركز آموزش استاد مطهري در حال برگزاري مي‌باشد.

20 شهريور 1396 13:0

سومين نشست آموزشي مدير خدمات ويژه از تاريخ 1396/6/19 لغايت 1396/6/21 با حضور همكاران منتخب از ادارات امور شعب و شعب مستقل در مركز آموزش استاد مطهري در حال برگزاري مي‌باشد.

 


چاپ خبر |ارسال به ايميل