امروز 5 خرداد 1397
      برگزاری دومین نشست ارزی سال جاری

20 تير 1396 13:30

دومین نشست ارزی سال جاری در روز دوشنبه مورخ 19/4/1396 از ساعت 15 الی 17 با حضور مسئولین دوایر اعتبارات اسنادی، حسابداری کارگزاری، کنترل پشتیبانی، پیگیری و معاملات ارزی اداره کل خارجه در مرکز آموزش استاد مطهری برگزار گردید. درپانل این نشست، ابتدا همکاران مذکور به توضیح موارد و نقطه نظرات مربوطه به امور محوله خود پرداختند و به نکات قابل توجه واحدهای ارزی در مواجهه با بخشنامه­ها و دستورعمل­ها و درخواست مشتریان اشاره نمودند، سپس به پرسش­های شرکت­کنندگان پاسخ دادند.

 


چاپ خبر |ارسال به ايميل