امروز 5 خرداد 1397
      اولين كارگاه آموزشي مديريت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK در مركز آموزش حسن‌آباد در حال برگزاري مي‌باشد.

20 تير 1396 13:0

اولين كارگاه آموزشي مديريت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK از تاريخ 20/4/1396 لغايت 10/5/1396 (روزهاي سه‌شنبه) با حضور 17 نفر از همكاران در مركز آموزش حسن‌آباد در حال برگزاري مي‌باشد.

 


چاپ خبر |ارسال به ايميل