امروز 2 آبان 1397

جهت ورود اعضاء از شناسه کاربری و رمز عبور بخش خدمات اینترنتی سایت بانک استفاده شود .

راهنمای ورود به سایت
  • پاييز  1397
  • بخشنامه‌هاي سري ب
  • عمليات اعتبار اسنادي
  • استاندارد پيام‌هاي سوئيفتي
  • 1397
راهنماي شركت در آزمون مجازي بخشنامه 20ب (بخش دوم) مورخ 1397/8/1   * برگزاري آزمون‌هاي مجازي بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي جاري بانك (سري ب)   * شانزدهمين كارگاه آموزشي ارگونومي در مركز آموزش حسن‌آباد برگزار شد.   * پانزدهمين كارگاه آموزشي ارگونومي در مركز آموزش حسن‌آباد برگزار شد.