امروز 3 تير 1397

جهت ورود اعضاء از شناسه کاربری و رمز عبور بخش خدمات اینترنتی سایت بانک استفاده شود .

راهنمای ورود به سایت
  • بخشنامه‌هاي سري ب
  • عمليات اعتبار اسنادي
  • استاندارد پيام‌هاي سوئيفتي
  • بهار 1397
  • 1397
هشتمین دوره مدیریت پایه اداره امور شعب استان مركزي - اراك، در حال برگزاري مي‌باشد.   * راهنماي شركت در آزمون مجازي روز دوشنبه مورخ 1397/4/4   * آزمون مجازي بخشنامه‌هاي 10ب و 17ب و اعتبار اسنادي داخلي-ريالي، برگزار خواهد شد.   * بیست و پنجمین دوره مدیریت پایه اداره امور شعب استان آذربايجان شرقي در حال برگزاري مي‌باشد.