امروز 28 مهر 1398
     
28 مهر 1398
انجمن ها ارسالی آخرين ارسالی
نظرخواهي
نظرخواهي آزمون ورود به مشاغل كارشناسي مورخ 1397/12/10
2 12 اسفند 1397 13:1 توسط 78769
نظرخواهي آزمون ورود به مشاغل كارشناسي مورخ 1398/5/11
0 توسط
نظرخواهي آزمون ورود به مشاغل كارشناسي مورخ 1397/7/6
0 توسط
نظرخواهي سيزدهمين آزمون سنجش معلومات ارزي مورخ 1397/10/14
0 توسط
نظرخواهي يازدهمين آزمون تعيين سطح ريالي مورخ 1397/7/13
0 توسط
نظرخواهي آزمون ورود به مشاغل كارشناسي مورخ 1396/12/11
0 توسط
آزمون‌های بانکی
نظرخواهی دهمین آزمون تعیین سطح ریالی مورخ 16/7/1395
نظرات و پيشنهادهاي خود را در مورد آزمون تعیین سطح ریالی در اين تالار مطرح نماييد.
0 17 مهر 1395 11:22 توسط 1111111
نظرخواهی سومین آزمون انتصاب به سمت بانکدار مورخ 16/7/1395
نظرات و پيشنهادهاي خود را در مورد آزمون در اين تالار مطرح نماييد.
0 17 مهر 1395 11:22 توسط 1111111
نظرخواهي آزمون ورود به مشاغل كارشناسي مورخ 19/6/1395
2 20 شهريور 1395 17:30 توسط 1111111
نظرخواهي دوازدهمين آزمون تعيين سطح معلومات ارزي در تاريخ 1395/05/01
نظرات و پيشنهادهاي خود را در مورد آزمون تعیین سطح معلومات ارزی در اين تالار مطرح نماييد.
1 2 امرداد 1395 17:1 توسط 56597
دوره‌های آموزشی
اجراي دوره‌ها بصورت كارگروهي
لطفا نظرات و پيشنهادهاي خود را در مورد اجراي دوره‌ها بصورت كارگروهي مطرح فرماييد.
10 20 تير 1393 9:15 توسط 84479

   
     
 آمار سيستم بحث و تبادل نظر 
78,319  کاربر شرکت کرده اند در765  موضوع و 861 ارسالی.

در 24 ساعت گذشته : 
- 0 موضوعات جديد 
- 0 ارسالی جديد 
- 0 کاربر جديد

موضوع  بيشتر مشاهده شده در سه روز گذشته No Posts Available.

موضوع با بيشترين ارسالی در سه روز گذشته No Posts Available.

موضوع بيشتر خوانده شده در سه روز گذشته  تعین سطح ارزی .

جديدترين کاربر: 90697.